0901 203 305     info.vietnamglobaltours@gmail.com

Visa


Visitor Visas - Thị thực Tạm trú (TRV) Cho Khách Du Lịch Canada
Canada hàng năm chào đón hơn 35 triệu người tạm trú (không phải nhập cư). Ngoại trừ công dân và người thường trú tại Canada, mọi đối tượng khác đều cần phải có sự cho phép mới có thể nhập cảnh vào Canada.
18 Feb 2019 10:11