0901 203 305     info.vietnamglobaltours@gmail.com

Phương thức thanh toán


Thanh toán trực tiếp 
Chuyển khoản qua tài khoản: 251823409 - ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu